Peces seriades
Porcellana

Inici
Espai
Galeria
Procés de treball
L'artista
Enllaços
Contactar

 

 

 

 

Peces seriades

Modelat de la peça a realitzar a partir del natural o d’un dibuix o una fotografia

Fabricació d’un motlle en escaiola.

Reproducció seriada amb fang refractari amb xamota

Pintat, si s’escau, amb òxids metàl·lics i engalbes.

Cocció en forn elèctric a 1260 oC

Porcellana

Preparació de la pasta a base de porcellana en pols i pasta de paper de diari.

Cocció a 1260º C en forn elèctric. El paper es crema, però hi deixa la textura, mentre que la porcellana es vitrifica.